Kontakt
Ukończono 0%
Dzień dobry, jestem studentką III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na specjalizacji projektowanie komunikacji. Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety, bardzo pomoże mi to w tworzeniu pracy licencjackiej. Ankieta jest całkowicie anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie jako materiał badawczy do powstającej pracy licencjackiej. Podczas wypełniania kwestionariusza proszę o udzielanie odpowiedzi zgodnych z prawdą. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i współudział w badaniach.

Instagram jako kanał komunikacyjny marek

* 1. Czym dla Pana/Pani jest instagram?
* 2. W jakim celu Pan/Pani używa instagrama?
* 3. W jakim celu Pana/Pani zdaniem istnieje instagram?
* 4. Jak często przegląda Pan/Pani instagrama?
kilka razy dziennie
raz dziennie
co drugi dzień
raz na tydzień
raz na dwa tygodnie
raz na miesiąc
rzadkiej niż raz na miesiąc
* 5. Ilu ma Pan/Pani obserwatorów na instagramie?
0-100
100-500
500-1000
1000-3000
3000-5000
5000-10000
10000 i więcej
* 6. Według Pana/Pani marki wykorzystują instagram jako miejsce reklamy?
tak
nie
nie wiem
* 7. Jaka Pana/Pani zdaniem jest taka forma reklamy?
8. Proszę o wskazanie kilku marek reklamujących się za pomocą instagrama.
* 9. Czy zdarzyło się, aby został/a Pan/Pani zachęcony/a do kupna jakiegokolwiek produktu/usługi poprzez instagram? Jeśli tak, jakiej marki był to produkt/usługa?
tak
nie
* 10. Czy zdarzyło się, aby jakaś marka kontaktowała się z Panem/Panią za pomocą instagrama, w celu współpracy reklamowej?
tak
nie
* 11. Czy spotkał/a się Pan/Pani z pojęciem influencer
tak
nie
* 12. Kim Pana/Pani zdaniem jest influencer?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .